Takskjutportar för industri i Göteborg & Borås

Generös portöppning förenklar transporter

Industriportar i kommersiella byggnader måste kunna klara höga trafikflöden och hårt slitage under lång tid. Takskjutportar finns i en mängd olika varianter för porthål i alla storlekar. De är driftsäkra och kan enkelt anpassas efter verksamhetens behov och krav.

Porten förses med beslag baserat på byggnadens takform och porthålets storlek. I begränsade utrymmen optimeras portöppningen med en takskjutport. Genom att öppningen blir helt fri vid in- och utkörning minskar risken för skador på fordon och utrustning. Det bidrar till en säkrare arbetsmiljö.

Boka ett fritt hembesök

Fyll i dina uppgifter så hjälper vi dig att hitta porten som passar dig.

Vind- och vattentäta sandwichpaneler

Portbladet består av isolerade sektioner med eller utan fönster. Det är uppbyggt av sandwichpaneler med beklädnad i stuckerad varmförzinkad plåt eller aluminiumplåt. Isoleringen består av miljövänligt polyuretanskum som är helt fritt från CFC (Klorfluorkarboner). Det finns även portblad med helglasade paneler i aluminiumram.

Samtliga sektioner är absolut vind- och vattentäta i över- och underkant. Fönstren är tillverkade i dubbel akrylplast med snäpplist. Genom tätningar mellan stomme, ytbeklädnad, sektioner och fönsterurtag är köldbryggan helt bruten. De isolerade stålpanelerna och tätningarna gör att porten passar bra för uppvärmda utrymmen.

Skydd mot olyckor och inbrott

Torsionsfjädrar ger en jämn och snabb öppning och stängning. Fjädringen har som standard testats för 20 000 cykler men för verksamheter med högre belastning kan den fås testad för upp till 150 000 cykler. Fjädersystemet är utrustat med olika säkerhetskomponenter som klämskydd samt skydd mot fjäderbrott och wirebrott som förhindrar att porten stängs oavsiktligt.

Takskjutporten kan öppnas manuellt eller med automatik. Såväl motor som styrsystem är anpassade för det nordliga klimatet med stora temperaturskillnader efter årstidernas växlingar. Automatiken kundanpassas enligt behov och motorlösningen kan manövreras med olika typer av styrenheter som fotocell, radar, magnetslingor med detektorer, knappsats eller dragsnörekontakt.

För ökat inbrottsskydd uppfyller låsanordningen kraven på skyddsklass 2 och den är säkerhetscertifierad enligt europeisk standard EN 13241. För takskjutportar med fönster bidrar en snäpplist till att ytterligare stärka skyddet mot inbrott.