Skjutdörrar & slagportar i Göteborg & Borås

Bättre tillgänglighet och inomhusmiljö

Det är företagets verksamhet som avgör valet av dörrkonstruktion för såväl ytterdörrar som innerdörrar. Med ett stort in- och utflöde av människor som dagligen passerar genom byggnaden behövs dörrar som öppnas och stängs utan problem.

Skjutdörrar eller slagdörrar som drivs automatiskt underlättar tillgängligheten för alla som rör sig i huset. De hjälper också till att bevara olika klimatzoner i huset för en bättre inomhusmiljö. Med automatik slipper medarbetare och besökare använda dörrhandtag eller tryckknappar vid passage vilket underlättar renhållning och reducerar risken för smittspridning.

 

Boka ett fritt hembesök

Fyll i dina uppgifter så hjälper vi dig att hitta porten som passar dig.

Automatiska skjutdörrar maximerar flöden

Automatiska skjutdörrar passar bra i entréer där ett stort antal människor rör sig och många kanske bär på en väska, använder rullstol eller har med en barnvagn. Men då skjutdörrar inte kräver svängrum på samma sätt som slagdörrar passar de bra även i trånga utrymmen.

Skjutdörren tar upp mindre golvyta och är inte i vägen för möbler så den kan med fördel även användas som rumsavdelare. Genom att ersätta vanliga slagdörrar med skjutdörrar kan väggar öppnas upp och mer ljus släppas in mellan olika typer av arbetsytor i huset, som kontorsrum och mötesrum. Automatiska skjutdörrar är tystgående så de stör inte arbetet.

Det finns många modeller som klarar olika krav på funktion. Men då skjutdörrar alltid tar upp plats i sidled försvinner väggytor så installationen kräver en del förplanering. Då kan automatisering av befintliga slagdörrar vara ett alternativ.

Automatiska slagdörrar ökar tillgängligheten

Det går att snabbt öka tillgängligheten i alla typer av byggnader utan att installera nya dörrar. Vanliga slagdörrar som öppnas inåt eller utåt kan enkelt göras mer användarvänliga med automatik. Installationen är enkel, en dörrassistent monteras på dörrkarmen eller dörrbladet (drag- eller trycksidan) på befintliga dörrar där man vill effektivisera flödet.

Automatiken sköts manuellt eller med impulsbrytare eller fjärrkontroll. Inställningar kan göras för öppningsvinkel samt hur snabbt dörren öppnas och stängs. Det går även att ställa in fördröjd öppning eller fast öppet läge när mer tid krävs för passage. Den elektromekaniska lösningen kompenserar för undertryck och vindlast, den drar lite energi och är tystgående.